مشاوره و آموزش

بیش از 80 درصد دانش آموزان نارساخوان پسر هستند و پژوهشگران معتقدند که منشاء بیش از 25% افت تحصیلی کودکان دبستانی نارساخوانی است.در این اختلال  فرد به رغم آموزش متعارف، هوش کافی و  امکانات اجتماعی- اقتصادی در خواندن مشکل دارد. فرد نارساخوان ممکن است در تبدیل نمادهای نوشتاری به گفتاری …

تحقیقات نشان می دهد کودکانی که با محبت و مهربانی لمس می شوند کمتر از آنانی که تماس محبت آمیز با والدینشان ندارند گریه می کنند یا بیمار می شوند. این امر گردش خون را بهبود می بخشد و سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می کند، همین طور کمک می کند که مایع لنفی در سرتاسر بدن پخش شود

اختلال اضطراب فراگیر در بین کودکان شایع بوده اما کمتر مورد توجه و شناخت قرار گرفته است. جالب است که این کودکان به خوبی رفتار کرده، مهربان و عاطفی ،کمال گرا و رشدیافته اند. این اختلال با اضطراب و نگرانی زیاد که کنترل نمودن آن دشوار بوده و با مشکلات جسمی مختلف همراه است شناخته می شود.

تعارضات زناشویی

تعارضات زناشویی

تعارضات زناشویی رویکرد درمانی راه حل محور و تاثیر آن بر طیف وسیعی از مسائل مانند تعارضات زناشویی، تعارضات والد و فرزندی، مشکلات رفتاری کودکان، مهارت های ارتباطی، درمان سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، مشاوره شغلی و مشاوره فردی و … در حال حاضر براساس پژوهشهای انجام شده، گامهای موثری …

بیشتر بخوانید »